Vervolgcontroles

Gedurende de zwangerschap kom je 12 tot 14 keer op ons spreekuur voor vervolgcontroles. Naarmate de zwangerschap vordert zul je frequenter komen. Aan het einde van je zwangerschap zelfs iedere week. De vervolgcontroles duren over het algemeen 15 minuten. Tijdens een bezoek aan de praktijk beantwoord ik je eventuele vragen, ik vraag altijd hoe het met je gaat en we bespreken je eventuele klachten. De controle bestaat uit het controleren van de bloeddruk, de groei en ligging van het kind. Ook luisteren we naar het hartje van je kind.

Af en toe wordt er bloed onderzocht. Hiervoor moet je naar het laboratorium, bijvoorbeeld  om te controleren of je geen bloedarmoede hebt. Indien je rhesusfactor D-negatief is, wordt er bloed afgenomen voor de rhesusfactorbepaling van je kind, is deze positief dan krijg je bij 30 wkn anti D toegediend d.m.v. een injectie. Indien je rhesusfactor c-negatief is wordt er bepaald of je c-antistoffen aanmaakt. Soms is het nodig dat je wat urine meeneemt. Dit gebeurt alleen op indicatie. Weeg jezelf zo nu en dan even op je eigen weegschaal, ’s morgens, zonder kleren aan. Je krijgt in de loop van de zwangerschap informatie over o.a. de volgende onderwerpen:

  • borstvoeding
  • klachten die kunnen horen bij HELLPsyndroom en pre-eclampsie
  • voorbereiding op de bevalling
  • voorbereiding op borstvoeding
  • hoe om te gaan met pijn bij de bevalling
  • de hielprik
  • wanneer te bellen voor de bevalling

Tijdens de zwangerschap zijn er verschillende momenten waarop er een echoscopisch onderzoek wordt gedaan. Aan het begin van de zwangerschap wordt bij iedere zwangere een termijnecho gemaakt. Daarnaast kunnen er indien gewenst verschillende onderzoeken worden gedaan. Meer informatie hier over lees je bij prenatale screening en prenatale diagnostiek. Later kan het ook nog wenselijk zijn om echoscopisch onderzoek te doen. Bijvoorbeeld om de ligging of de grootte van het kind te beoordelen. De echo’s worden meestal gemaakt door echoscopisten van de verloskundige echopraktijk.