Studenten / Waarneemsters

De praktijk zal tijdens vakantieperiodes, tijdens vrije dagen en bij ziekte waargenomen worden door een waarnemend verloskundige. Dit zal ruim van te voren kenbaar gemaakt worden onder kopje nieuws op de website. Het is daarom belangrijk regelmatig het nieuws van de praktijk te volgen.

De praktijk zal stageplekken aanbieden aan verloskunde studenten van de verschillende opleidingen in Nederland. Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan de opleiding van de toekomstige verloskundigen. Dit betekent dat je tijdens het spreekuur, tijdens de bevalling en tijdens de kraamvisites een student kan treffen.  Indien je hier bezwaar tegen hebt kan je dit natuurlijk aangeven.

In de wachtkamer zal een affiche hangen over de betreffende student. In de folder goed bevallen van de verloskunde Academie vind je meer informatie over het belang van de praktijkervaring voor verloskunde studenten.