Haga Geboortehotel

Je kan er ook voor kiezen om je kraambed of een gedeelte daarvan in het Haga geboortehotel door te brengen. Ook dit is belangrijk om aan het begin van je zwangerschap te regelen, ik zal je wanneer je voor het eerste bezoek aan de praktijk komt, informatie hierover mee geven.

Inschrijven is ook mogelijk via www.geboortehotel.com. Wanneer je je wil oriënteren op het Haga Geboortehotel is het mogelijk een rondleiding te krijgen. Rondleiding is iedere dag mogelijk om 15.30 uur. Voor het maken van een afspraak neem je vóór 14.00 uur contact op met de informatielijn van het geboortehotel:

Telefoon: 070 - 210 77 00

Ook voor het geboortehotel geldt dat je je ziektekostenverzekeraar moet vragen hoe de kosten van het geboortehotel vergoed worden en hoe hoog een eventuele eigen bijdrage is.