Klachtenregeling

Heb je klachten over de verloskundige zorg, vind je dat je niet goed geholpen of benaderd bent? Probeer dit eerst in een gesprek met mij te bespreken. Mocht dit gesprek voor jou niet tot een oplossing leiden of is een gesprek niet mogelijk, dan kun je de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen.

Meer informatie, vind je op:
www.knov.nl

Klachtencommissie KNOV

t.a.v. De Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon: 073 - 689 18 90

evanmackelenbergh@knov.nl