Hielprik/gehoorscreening

De hielprik en de gehoorscreening vallen onder het bevolkingsonderzoek voor pasgeborenen. De hielprik wordt door mij uitgevoerd tussen de vierde en zevende dag na de geboorte. De gehoorscreening vindt plaats op het consultatiebureau enkele weken na de geboorte.

Tijdens de zwangerschap krijg je van mij een folder mee over de hielprik en de gehoorscreening. Meer informatie over de hielprik en de gehoorscreening kan je ook vinden op de site van het RIVM

www.rivm.nl