Erkennen

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap, zorg dan dat je partner al tijdens de zwangerschap het ongeboren kind erkent. Dit heet de erkenning van de ongeboren vrucht. Het is wel nodig dat de moeder akkoord gaat met de erkenning. De erkenning wordt vastgelegd in een akte. Je regelt dan meteen de achternaam van je kind. De erkenning laat je samen opmaken in een van de stadskantoren. Neem beide een legitimatiebewijs mee.

Ouderlijk gezag en voogdij

Erkenning van een kind kan van belang zijn voor het erfrecht, de nationaliteit, het bepalen van het omgangsrecht en het ouderlijk gezag. Voogdij is een vorm van gezag door een niet-ouder. Dat kan een familielid of kennis zijn maar de voogdij kan ook liggen bij een voogdijinstelling.

Wie gezag heeft over een kind heeft een aantal rechten en plichten ten aanzien van de verzorging, opvoeding, het volgen van onderwijs. Met alléén erkennen is niet automatisch het ouderlijk gezag geregeld. Dit kan pas na de geboorte, via de rechtbank. Wanneer je getrouwd bent werkt het anders dan voor geregistreerde partners.

Er bestaan verschillende situaties rondom het ouderlijk gezag. Denk aan tienermoeders, wel of geen vader in het spel, moeders met een geestelijke beperking. Op deze website gaan we daar niet uitgebreid op in. Meer informatie vind je op www.minszw.nl.