16 maart 2020

Coronavirus

Beste zwangere en partners,

Voor jullie en onze eigen gezondheid is het nodig dat wij jullie informeren over de meeste recente landelijke adviezen m.b.t. het Coronavirus. Deze adviezen zijn gegeven door de KNOV, onze beroepsvereniging van verloskundigen. Die haar adviezen gebaseerd heeft op de GGD.

Per direct adviseert de KNOV om landelijk de gebruikelijke zorgverlening aan te passen.

Maatregelen

Prenatale zorg, dit zijn de controles op de praktijk: De interval tussen controles op de praktijk bij geen klachten wordt zo groot mogelijk gemaakt, volgens onderstaand schema Alle controles zullen een dag van te voren gebeld gaan worden door een verloskundige voor het telefonisch stellen van vragen, het geven van adviezen en belinstructies. Hou hier rekening mee! U kunt een telefoontje van een anoniem of voor u onbekend nummer ontvangen. Op de praktijk willen we zo kort mogelijk fysiek contact maken en zo min mogelijk mensen in de wachtkamer hebben. Dit betekent dat we bij voorkeur alleen je bloeddruk meten en je buik onderzoeken. Kom alsjeblieft alleen naar het spreekuur om zoveel mogelijk contact tussen mensen te beperken.

Te hanteren terugkomschema

Intake gesprek zo veel mogelijk telefonisch, het praktijkbezoek wordt hierdoor zo kort mogelijk. Hier kan ook de informatie voor de prenatale screening bij horen.

  • 16 weken bloeddruk, groei controle en hartje
  • 20 weken echo bij echocentrum of op verloskundige praktijk
  • 27 weken bloeddruk, groei controle, hartje, evt. bloedonderzoek
  • 31 weken bloeddruk, groei en hartje
  • 35 weken bloeddruk, groei en hartje
  • 37 weken bloeddruk, groei en hartje
  • 39 weken bloeddruk, groei en hartje
  • 40 weken bloeddruk, groei en hartje
  • 41 weken bloeddruk, groei en hartje

Dit betekent dus dat u tussen 16 en 27 weken als alles goed gaat NIET op de praktijk gezien hoeft te worden.

Voorlichting over de bevalling kan zo veel mogelijk telefonisch of digitaal gegeven worden.

Postnatale zorg, dit zijn de controles na de bevalling thuis.

De kraambedcontroles zullen zoveel mogelijk via (beeld)bellen gedaan worden. Voor de hielprik komen we uiteraard wel.

Wij hopen jullie zo voldoende te hebben geinformeerd mochten er vragen zijn neem altijd contact op met het spoed nummer van de praktijk.

06 533 606 61

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie vragen hebben over het Corona virus en zwangerschap voor antwoorden op deze vragen verwijzen wij naar de site van het RIVM www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Ook op www.deverloskundige.nl kan informatie gevonden worden.

Hartelijke groeten,

Petra Schouten
Roos van Krugten
Sigrid Moser

<< Terug